• ul. Powstańców Wielkopolskich 16
    62-510 Konin
  • (63) 243 77 05
TECHNIK WETERYNARII
Symbol i nazwa kwalifikacji:
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Program nauczania:
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Określanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierząt gospodarskich i domowych
3. Prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych
4. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt gospodarskich i domowych
6. Język obcy zawodowy

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt
3. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt
4. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego
5. Język obcy zawodowy
Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30