• ul. Powstańców Wielkopolskich 16
    62-510 Konin
  • (63) 243 77 05
OGRODNIK

Symbol i nazwa szkolenia:
OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych


Plan nauczania:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

2. Podstawy ogrodnictwa
3. Prowadzenie produkcji sadowniczej 
4. Prowadzenie produkcji warzywnej
5. Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
6. Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie
7. Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin
8. Język obcy zawodowy

Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30