• ul. Powstańców Wielkopolskich 16
  62-510 Konin
 • (63) 243 77 05
Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży
Liczba godzin: 10
Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży
Kurs skierowany jest do nauczycieli, instruktorów harcerstwa od stopnia podharcmistrza oraz inne osoby posiadające trzyletni staż pracy pedagogicznej, opiekuńczej, wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
Cele kursu
Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu: planowania i organizowania pracy na stanowisku kierownika placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Warunki uczestnictwa
Kandydaci na słuchaczy kursu powinni spełnić następujące warunki:
 • ukończyły 18 lat,
 • posiadają co najmniej średnie wykształcenie,
 • mają predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • ukończyły kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku,
 • posiadają co najmniej trzy letni staż pracy opiekuńczo -wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej,
 • lub jest czynnym instruktorem harcerstwa od stopnia podharcmistrza włącznie.

Wymagane dokumenty:
 • dowód  wniesienia opłaty za kurs,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopie dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenia,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu wychowawcy wypoczynku,
 • zaświadczenie potwierdzające co najmniej trzy letni staż pracy opiekuńczo -wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej.
Czas trwania
Kurs trwa 10 godzin. 
Zajęcia moga odbywać się w tygodniu od 15 do 20 oraz w weekendy od 8 do 16.
Cały cykl kursu trwa 1 dzień

W przypadku szkół oraz innych insytucji oświatowych oferujemy możliwość realizacji kursu w siedzibie zamawiąjące.
Program kursu
1. Planowanie pracy wychowawczej 1 h
2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży 1 h
3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników 5 h
4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno - obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego 2 h
5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku - obowiązujące przepisy 1 h

RAZEM: 10 h
Dodatkowe informacje
Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży według wzoru zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).
Formularz zgłoszeniowy
Skontaktuj się z nami
Infolinia
800 000 230
63 243 77 05
63 249 39 06
PON - PT
8:00 - 15:30